Home Samenwerking Berichten Historie Links


logo met Maasbrug
Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking

roosje zonRoosje

Een donkere wolk hangt nog steeds boven
de Rotterdamse armen.
En waarom zitten we in een gevangenis van
geweld?


© 2009 -2017 (RoSA!, met dank aan Willem)


Nieuwsbrief archiefga naar:Nieuwsbrief   1  /  07-08-2010 Nieuwsbrief   2  /  21-08-2010 Nieuwsbrief   3  /   06-09-2010 Nieuwsbrief    4  /  27-09-2010
Nieuwsbrief   5  /  05-10-2010 Nieuwsbrief   6  /  14-10-2010 Nieuwsbrief   7  /   01-11-2010 Nieuwsbrief    8  /  04-12-2010
Nieuwsbrief   9  /  22-12-2010 Nieuwsbrief 10  /  16-01-2011 Nieuwsbrief 11  /  07-02-2011 Nieuwsbrief 12  /  07-03-2011
Nieuwsbrief 13  /  27-03-2011 Nieuwsbrief 14  /  13-04-2011 Nieuwsbrief 15  /  09-05-2011 Nieuwsbrief 16  /  24-05-2011
Nieuwsbrief 17  /  15-06-2011 Nieuwsbrief 18  /  20-06-2011 Nieuwsbrief 19  /  08-07-2011 Nieuwsbrief 20  /  14-08-2011
 
Nieuwsbrief 21  /  22-08-2011 Nieuwsbrief 22  /  31-08-2011 Nieuwsbrief 23  /  08-09-2011 Nieuwsbrief 24  /  13-09-2011
Nieuwsbrief 25  /  18-09-2011 Nieuwsbrief 26  /  26-09-2011 Nieuwsbrief 27  /  10-10-2011 Nieuwsbrief 28  /  27-10-2011
Nieuwsbrief 29  /  06-11-2011 Nieuwsbrief 30  /  27-11-2011 Nieuwsbrief 31  /  12-12-2011 Nieuwsbrief 32  /  26-12-2011
Nieuwsbrief 33  /  07-01-2012 Nieuwsbrief 34  /  12-01-2012 Nieuwsbrief 35  /  31-01-2012 Nieuwsbrief 36  /  12-02-2012
Nieuwsbrief 37  /  22-02-2012 Nieuwsbrief 38  /  07-03-2012 Nieuwsbrief 39  /  15-03-2012 Nieuwsbrief 40  /  22-03-2012
 
Nieuwsbrief 41  /  03-04-2012 Nieuwsbrief 42  /  10-04-2012 Nieuwsbrief 43  /  20-04-2012 Nieuwsbrief 44  /  04-05-2012
Nieuwsbrief 45  /  18-05-2012 Nieuwsbrief 46  /  01-06-2012 Nieuwsbrief 47  /  24-06-2012 Nieuwsbrief 48  /  10-07-2012
Nieuwsbrief 49  /  21-09-2012 Nieuwsbrief 50  /  13-10-2012 Nieuwsbrief 51  /  02-11-2012 Nieuwsbrief 52  /  18-02-2013
Nieuwsbrief 53  /  25-05-2013 Nieuwsbrief 54  /  04-06-2013 Nieuwsbrief 55  /  18-06-2013 Nieuwsbrief 56  /  24-09-2013
Nieuwsbrief 57  /  14-10-2013 Nieuwsbrief 58  /  29-10-2013 Nieuwsbrief 59  /  19-11-2013 Nieuwsbrief 60  /  09-12-2013
 
Nieuwsbrief 61  /  03-01-2014 Nieuwsbrief 62  /  01-02-2014 Nieuwsbrief 63  /  18-03-2014 Nieuwsbrief 64  /  01-05-2014
Nieuwsbrief 65  /  20-05-2014 Nieuwsbrief 66  /  06-06-2014 Nieuwsbrief 67  /  06-08-2014 Nieuwsbrief 68  /  06-09-2014
Nieuwsbrief 69  /  05-10-2014 Nieuwsbrief 70  /  06-11-2014 Nieuwsbrief 71  /  15-12-2014 Nieuwsbrief 72  /  29-12-2014
Nieuwsbrief 73  /  03-02-2015 Nieuwsbrief 74  /  25-02-2015 Nieuwsbrief 75  /  26-03-2015 Nieuwsbrief 76  /  15-04-2015
Nieuwsbrief 77  /  15-05-2015 Nieuwsbrief 78  /  12-06-2015 Nieuwsbrief 79  /  19-06-2015 Nieuwsbrief 80  /  13-07-2015
 
Nieuwsbrief 81  /  29-07-2015 Nieuwsbrief 82  /  21-08-2015 Nieuwsbrief 83  /  07-09-2015 Nieuwsbrief 84  /  23-09-2015
Nieuwsbrief 85  /  08-10-2015 Nieuwsbrief 86  /  26-10-2015 Nieuwsbrief 87  /  08-11-2015 Nieuwsbrief 88  /  30-11-2015
Nieuwsbrief 89  /  18-12-2015 Nieuwsbrief 90  /  06-01-2016 Nieuwsbrief 91  /  16-02-2016 Nieuwsbrief 92  /  07-03-2016
Nieuwsbrief 93  /  26-03-2016 Nieuwsbrief 94  /  12-05-2016 Nieuwsbrief 95  /  08-06-2016 Nieuwsbrief 96  /  12-07-2016
Nieuwsbrief 97  /  22-08-2016 Nieuwsbrief 98  /  03-10-2016 Nieuwsbrief 99  /  09-10-2016 Nieuwsbrief 100:  29-10-2016
 
Nieuwsbrief 101:  24-11-2016 Nieuwsbrief 102:  24-12-2016 Nieuwsbrief 103:  27-01-2017 Nieuwsbrief 104:  28-02-2017
Nieuwsbrief 105:  30-03-2016

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.
Stuur een mailtje naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp: "gratis nieuwsbrief". Click hier!


 nieuwsbrief 105 / redactioneel / 30 maart 2017Hard onderweg naar een nieuw armoedebeleid in Rotterdam. Als wij, de mensen aan de onderkant samenwerken en ook de hulpverlenende organisaties in alle delen van Rotterdam elkaar weten te vinden.

Als we in verzet komen tegen het huidige beleid, waarbij de armen vervolgd en bestraft worden in plaats van geholpen aan een menswaardig bestaan.

We accepteren het niet meer dat gezegd wordt dat we niet met geld kunnen omgaan, terwijl de uitkeringen veel te laag zijn om onze vaste lasten te kunnen betalen. Wanneer we het verdienmodel blijven voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. En dat we onze kinderen geen gelijke kansen kunnen geven.

Als we gezamenlijk onze verlangens duidelijk maken. En daar zoveel mogelijk Rotterdamse politieke partijen aan weten te verbinden. Dan valt er ook voor 18% Rotterdammers met de kleinste beurs  volgend jaar maart eindelijk weer echt iets te kiezen bij de verkiezingen voor de  Gemeenteraad.


Ga naar Nieuwsbrief 105 ...


 nieuwsbrief 104 / redactioneel / 28 februari 2017De discussiebijeenkomst op maandagmiddag 13 februari 2017 was inhoudelijk en volgens velen van de 80 aanwezigen inspirerend. Het was een bijzonder onderwerp: Armoede en Geluk. Met een bijzondere inbreng van de inleiders en een verhelderende discussie geleid door Paolo Lopez. Ook de beide organisaties waarmee RoSA! de bijeenkomst georganiseerd heeft, Dona Daria en Samen 010, waren heel tevreden.

De inleidingen, de column van Carola Dogan en een aantal opmerkingen en conclusies zijn te vinden in de Nieuwsbrief 104.

Het was een eerste aanzet naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 toe. Er komen meerdere bijeenkomsten. De bedoeling is om de problemen en de gevolgen van armoede duidelijk te maken aan zoveel mogelijk Rotterdammers. En met een manifest, het Deltaplan tegen de Armoede voor een armoedevrij Rotterdam, de politiek te benaderen om het manifest te ondersteunen. Naast de inbreng van de Rotterdammers zullen aan zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties gevraagd worden mee te werken aan het manifest.


Ga naar Nieuwsbrief 104 ...


 nieuwsbrief 103 / redactioneel / 27 januari 2017


Voortdurend wordt aan de Rotterdamse Sociale Alliantie de mening gevraagd over hoe hoog de bijstandsuitkering zou moeten zijn. Ook in het interview in het Algemeen Dagblad, tijdens het panel in de Arminiuskerk aan Therese Steur en tijdens het interview voor TV Rijnmond.

De opmerking van Therese bij dat laatste interview over wat armoede is was: "Als je inkomen te weinig is om je uitgaven volledig te bekostigen. Dat je iedere keer moet zoeken welk gat moet ik dekken met welk geld."

Dat er armoede bestaat en dat het steeds meer mensen treft is niet verwonderlijk. Vanaf 1981, het eerste Sociaal Akkoord, zijn regelmatig de uitkeringen losgekoppeld van de prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen werden wel in de cao onderhandelingen regelmatig bijgesteld. In de uitkeringen nauwelijks. Zo ontstond er een gat in de bijstand van inmiddels zo'n 35%.

Het voordeel van de werkgevers was dat ook het minimumloon niet meesteeg. Terwijl er voor de werkgevers nog andere voordelen waren: het toptarief van de inkomstenbelasting daalde van 72% naar 52% en de vennootschapsbelasting ongeveer gehalveerd werd.

Armoede in het rijke Nederland zal alleen opgelost worden als het gat in het vangnet van de bijstand opgelost wordt. En 35% van zes miljard aan bijstandsuitkeringen per jaar is ongeveer 2 miljard. Laat dat nu precies de plotselinge meevaller is van de staatskas zijn. En dat geld, ook goed voor de economie van de arme Nederlander en van de noodlijdende middenstand is weer opgegaan aan bezuinigingen. De zoveelste economische blunder.


Ga naar Nieuwsbrief 103 ...


 nieuwsbrief 102 / redactioneel / 24 december 2016


Volgens het Een Vandaag Opiniepanel is in de afgelopen jaren de armoede in Nederland toegenomen van 800.000 tot 1.200.000. En onder de nieuwe groep armen zijn er velen met werk. Jarenlang is beweerd dat als de economie weer zou aantrekken de armoede vanzelf via werkgelegenheid weer zou verdwijnen. Die bewering is dus gebaseerd op een wijdverbreid misverstand.
 

Zie onder het kopje Armoede de TV reportage van Een Vandaag Opiniepanel.
 

Het is een schande dat in zo'n rijk land als Nederland zoveel mensen niet mee kunnen profiteren van de welvaart.  En dat door de bezuinigingen op de uitkeringen en het bestraffen van mensen in de armoede met onrechtvaardige overheidsmaatregelen een groot deel van de mensen aan de onderkant te maken hebben met onoverbrugbare schulden.

Zie onder het kopje Schulden het artikel over een schuld van 90.000.


Ga naar Nieuwsbrief 102 ... nieuwsbrief 101 / redactioneel / 24 november 2016


Het zijn rare tijden, die ons ertoe dwingen om de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting opnieuw vorm te geven. We vochten tot nog toe tegen de macht van het kapitaal, dat ervoor zorgt dat mensen aan de onderkant het steeds slechter krijgen, uitgebuit door de bezitters van het kapitaal. Bezuinigingen, flutbanen, ontslagen en kortingen op uitkeringen.

Nu hebben we er zomaar een nieuwe vijand bijgekregen. Een vijand die er al was, maar pruttelend, op een laag vuurtje, als stoofvlees, zich toch nog bescheiden opstelde. Overigens wel al vaak van zich liet horen. Terwijl wij dachten dat de mensheid in haar tweeduizend jaar beschaving dat niet meer zou meemaken. Maar in onze naïviteit vergaten we dat er ook al maar dan tweeduizend jaar oorlog is.

De nieuwe vijand steekt overal de kop op, in Rusland, in Turkije, in sommige landen van Europa, nu met Trump in Amerika en in Nederland, FRankrijk en België is hij er ook. Het zijn rattenvangers van Hamelen, die mensen iets wijs willen maken. Door mensen mee te laten gaan in hun denken, bestaande uit ideeën die uitgevent en gigantisch opgeblazen worden tot een nieuwe waarheid. Waarbij altijd de angst voor het vreemde geëxploiteerd wordt. En de volgers van hun leider zich altijd het slachtoffer van die vreemdeling voelen, die daartegen volgens hun draconische maatregelen mag nemen.


Ga naar Nieuwsbrief 101 ... nieuwsbrief 100 / redactioneel / 29 oktober 2016


De noodzaak tot samenwerking en de roep om samenwerking op het gebied van bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en de bestrijding van schulden wordt steeds sterker. In 2010, het jaar van de armoede presenteerde de Rotterdamse Sociale Alliantie haar stip op de horizon: Rotterdam Armoedevrij in 2020.

Bezuiniging op bezuiniging heeft aan de mensen met de minste inkomens de grootste schade toegebracht. Ook de nietsontziende hardheid van het armoedebeleid door de overheid, landelijk en in Rotterdam. Waar nu, met het zicht op de verkiezingen, ons de propaganda wordt voorgehouden dat de crisis voorbij is, is dat voor 18,7%, ofwel 114.000 arme Rotterdammers, nog niet het geval.

Het is nu het moment in Rotterdam om elkaar te vinden om het tij te keren. En daarom gaan de Rotterdammers gezamenlijk Rotterdam Armoedevrij maken. Dat is ook goed voor de Rotterdamse economie en goed voor de sfeer en de samenhang in onze gemeente.

Nu is het moment om schouder aan schouder de armoede uit te bannen, Rotterdam heeft voor hetere vuren gestaan. Een Deltaplan tegen de Armoede is in de maak, een oproep aan alle weldenkende mensen en organisaties om zich daarbij aan te sluiten.

Pas een Rotterdam zonder armoede kent rijkdom die uitstijgt boven alleen maar materiele rijkdom.


Ga naar Nieuwsbrief 100 ... nieuwsbrief 99 / redactioneel / 9 oktober 2016


WERELDDAG TEGEN DE ARMOEDE

U bent van harte uitgenodigd als wij maandagmiddag 17 oktober vanaf één uur voor de tiende jaarlijkse  Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Vanaf 2007 organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie deze dag. Een dag vol solidariteit.

Dit jaar vindt de dag weer plaats in de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20. We beginnen met een broodje en soep.

Er is een uitgebreid programma rondom Tweedeling tussen arm en rijk, het inhoudelijk gedeelte is voor de pauze.

In het tweede deel is er een leuk  programma met nieuwe artiesten, het trio Pier, poëzie, een singer /  songwriter en ook u mag op het open podium als u dat wilt.

Zie voor het programma de nieuwsbrief.


Ga naar Nieuwsbrief 99 ... nieuwsbrief 98 / redactioneel / 3 oktober 2016In een Europees onderzoek, onder andere uitgevoerd in Rotterdam, is gebleken dat er maar heel weinig vertrouwen is in de politiek.

Het  onderzoek wordt voor Nederland uitgevoerd door de TU Delft, in het kader van RE-Invest. Het onderzoek duurt twee jaar en krijgt nog een vervolg.
 

De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek voor: "De wederopbouw van een Europa voor iedereen, op menselijke waarden gebaseerd, met solidariteit en vertrouwen, door gebruik te maken van  sociale investeringen".

RE-Invest wordt tegelijkertijd uitgevoerd in veertien Europese landen en moet de uitslag geven in hoeverre mensen zich tijdens  de bezuinigingen bedreigd hebben gevoeld in hun mensenrechten.

Er komt een bijeenkomst over de voortgang van het onderzoek op 19 oktober in Dona Daria.

Interesse? Stuur ons een mailtje aan info@rosarotterdam.nl. Wij geven uw interesse door naar het onderzoeksteam.

Maar meldt u vooral ook aan voor de tiende Werelddag tegen de Armoede op maandagmiddag 17 oktober.   


Ga naar Nieuwsbrief 98 ...films                            man met oude filmcamera

2015 Dag van de armoede 16 oktober bij de NAS (Peter Beeks / Parkbank Media)
2015 Naar een nieuwe economie 14 september (Pop Up TV / Schiedam)
2015 Isaac & de Schittering
2015 Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari (Cineac Noord)


FILMS OVER ARMOEDE IN OPDRACHT VAN DE ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE
DOOR LEERLINGEN VAN DE HOGESCHOOL ROTTERDAM


STUDIEJAAR 2012/2013  STUDIEJAAR 2010/2011
Feijenoord / Bloemhof
Schiebroek
Middelland
Crooswijk
Overschie
IJsselmonde
Charlois
Deelgemeente Noord
Beverwaard
Oud-Charlois
Delfshaven 

IMPRESSIES WERELDDAG TEGEN ARMOEDE OP 17 OKTOBER

2013 Kindermodeshow (Ontbijt TV Rotterdam)
2012 Dominee Couvée, opening (RoSA!)
2012 Jim Postma, column (RoSA!
2012 Schrijverscafé Pauluskerk, gedichten (RoSA!)
2012 Riet Karsenberg, cabaretière (RoSA!)
2011 ARM IN ARM in Feijenoord 2011 (Cineac TV)
2010 Brussel België

DIVERSEN

2015 Naar een nieuwe economie 14 september (Pop Up TV / Schiedam)
2015 Isaac & de Schittering
2015 Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari (Cineac Noord)
2014 Nominatie Cliënt in Beeld Prijs Expertisecentrum, vanaf 8:51-13:36 (Cor Vos)
2014 Oprichting Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR) (RoSA!)
2012 De (bijna) weggeefwinkel (RoSA!)
2011 Werkende armen / Will Tinnemans (RoSA!) camera: Renato Cruden
2010 Kinderen in armoede (Demet TV) met Therese Steur
2010 Verkiezingsdebat 2010 over armoede; (Cineac TV)
2010 De eerste vijf stippen op de horizon, Rotterdam armoedevrij in 2020, RoSA!)
2010 Rotterdam armoedevrij (Cineac TV)

2009 DUKU docu (jong zonder geld) (RoSA! 2009)

deel 1 deel 2 deel 3

DE RECHTEN VAN DE MENSDonatieS

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage !
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN nummer: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONERENDe Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.Home Samenwerking Berichten Historie Links

          
           To make Poverty History
           Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!)

           secretariaat: Jufferkade 66, 3011VW Rotterdam
           e-mail: mail@rosarotterdam.nl
           website: www.rosarotterdam.nl
           telefoon: 010 411 15 16
           mobiel: 06  1033 1211
           KVK Rotterdam: 24473747
           Rabobank: NL55 RABO 0155 9971 81
           Algemeen Nut
           Beogende Instelling ga naar onze ANBI gegevens
 
 © 2007 - 2017 Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie