RoSA!
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

Rotterdamse Sociale Alliantie


Meldt u aan voor de gratis Nieuwsbrief van RoSA! (click hier)


Kampioen in excuses

In Nieuwsbrief 176 twee artikelen van Tjeerd de Boer, één over een nieuwe bankencrisis. Dreigende bankruns, aangejaagd door berichten in de sociale media. En een andere over de door- en afschuifpolitiek van onze huidige regering onder leiding van de man, die verbluffend goed is in het maken van excuses en vervolgens alles bij het oude laat.

Gezond verstand versus bezuinigingsideologie

Begin maart sprak René Peters (CDA) in de Tweede Kamer over de afschaffing van het leenstelsel voor studenten en de herinvoering van de basisbeurs.

Hij sloot af met een behoorlijk politiek geladen slotalinea:

"Het leenstelsel leek een goede deal, een liberale deal. Investeren in je eigen individu, met als beloning een hoger loon later. Rendement dus. Met het geld dat vrijkwam: beter onderwijs. Een beter product dus. Ik noem het de mythe van het economisme. Dat is het terugbrengen van alle vraagstukken tot een financieel-economische kwestie. Dat is een impliciete ideologie die gedeeld werd door veel partijen hier in de Kamer. Ik hoop dat daar na dit debat een einde aan komt."

RoSA! hoopt dit ook, maar verwacht dat er nog veel strijd nodig is, om verstand en visie in de politiek te laten prevaleren boven de huidige maatschappij, waarin te lage lonen en te lage uitkeringen voor velen, een verdienmodel zijn voor enkele rijken.


Nieuwsbrief 176 / 4 mei 2023 (click hier)


DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie
 

Waar staat ROSA! voor?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van de  Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties en breidt deze samenwerking uit.

RoSA! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.


NETWERK Rotterdamse Sociale Alliantie

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober, de Wereld Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede. De Rotterdamse Sociale Alliantie is verteenwoordigd in de landelijk Sociale Alliantie en verschillende andere organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt een aantal malen per jaar bij elkaar (zover als nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal maandelijks bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men vaker bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat over het algemeen uit van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. Zoals de mars tegen de armoede van 17 oktober 2014 en 10 maart 2018 en het ondersteunen van actiegroepen in het kader van armoede en schulden. De spontaniteit via actualiteit staat daarbij voorop. Dit zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Primair blijft dat de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit dit netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van Rotterdammer in armoede, schulden of sociaal isolement voorop. 

Oorspronkelijk vastgesteld op 8-10-2012, bijgesteld op 21-3-2018.


Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.