Nieuwjaarsbijeenkomst 2013
van de Rotterdamse Sociale Alliantie
Het geldt nog steeds: Rotterdam armoedevrij in 2020.

En er is veel werk aan de winkel. Zeker nu er mogelijk een Rotterdam brede samenwerking tot stand kan gaan komen. Zoals besproken op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie op maandagmiddag 21 januari 2013.

Hieronder een reportage van Cineac Pietje Bell en de daarin uitgesproken tekst van wethouder Marco Florijn.

 


Conclusie van wethouder Marco Florijn:

"De boodschap aan mensen die het nu heel zwaar hebben, dat snap ik want het is ook een ingewikkelde tijd, is om toch alles uit zichzelf te blijven halen. Ook in hele moeilijke tijden zorgen dat je wel met andere mensen er toch nog iets van maakt. In je wijk of in je buurt. Ik zie dat overal in de stad gebeuren. Frustratie en niet aangehaakt zijn zorgt ervoor dat je alleen maar in een isolement komt.

En verder hebben we hier een hele mooie afspraak gemaakt, vind ik zelf. En dat is, dat we net zoals we dat hebben gedaan met de dak- en thuislozen vanaf 2002 tot 2007 en nu nog steeds, dat we een afspraak maken over hoe gaan we er nu voor zorgen dat armoede verdwijnt in de stad. Nu kan je nooit helemaal armoede laten verdwijnen. Er zullen altijd problemen zijn en mensen die pech hebben.

Maar het streven is heel belangrijk en dat gaan we doen met de organisaties die hier aanwezig waren. Om vanuit één actielijstje dat ook te gaan aanpakken. Dus dat betekent samen met de kerken, samen met de moskeeën, samen met vrijwilligersorganisaties en de gemeente precies kijken van hoe we dat geld nu zo gaan verdelen over de stad dat de mensen die dat het meest nodig hebben daar ook gebruik van kunnen maken.

En dat vind ik een mooie afspraak. Om ook juist steeds naar de toekomst te blijven kijken. Want dat is belangrijk."
naar website  --->     naar website