rosa logo kopfotokopfotokopfotokopfotokopfoto
Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Crisis
Crisis
dinsdag 17 maart 2009

(zoals uitgesproken door Hans Goosen op de Werkplaats Rijnmond als vertegenwoordiger van RoSA)

Terwijl we hier vijf keer drie minuten staan te vullen, verspilt men in den Haag kostbare tijd.

Tijd die niet besteed wordt aan een debat over de crisismaatregelen, want daar zijn we het wel over eens:

De arbeidsmarkt moet gestimuleerd worden, met name door bestrijding van werkloosheid bij jongeren.
Er moeten banen komen waar ze nodig zijn, in de zorg en het onderwijs.
De huizenmarkt mag niet inzakken, dat dreigt een ramp te worden, met langdurige en onoplosbare financiële zorgen voor ex-huizenbezitters.
De bouw dient gestimuleerd te worden, met name ook met opleidingsbedrijven voor jongeren en bijscholing.

Terwijl in Rotterdam het huiswerk door het Gemeentebestuur al gedaan is, verspilt men zijn tijd in den Haag om te discussiëren over bezuinigingen. Dag in dag uit zijn er bedrijven die aankondigen honderden of zelfs duizenden mensen te ontslaan. Daarmee wordt het vuur van werkloosheid aangewakkerd en verspreidt het zich.

Met name het CDA denkt er over na om eerst te kijken of de brandweerspuit en brandslang wel op tijd terugverdiend worden. Met stokpaardjes zoals de pensioenleeftijd, het niet aftoppen van de hypotheekrente en een nog strenger aanpak van de WW en AWBZ.

Allemaal schijnbewegingen, zeer ongepast in deze tijd. Indachtig Sparta zeg ik: “Overheid naar voren!”

Het echte kapitaal is het menselijk kapitaal. Het vermogen van mensen, die kunnen werken, om met hun werk een bijdrage aan de eigen omgeving en aan de samenleving te kunnen leveren. Dat het met de solidariteit slecht gesteld is, blijkt uit het feit dat er rechtse partijen zijn die nu hun kans vrij zien om de crisis af te wentelen op de armen in Nederland en in de rest van de wereld.

Geld aan de onderkant wordt snel uitgegeven, dat kan ook niet anders. De middenstand, die ook de crisis door moet, heeft daar als eerste zijn voordeel mee. En direct daarna de overheid die via zijn BTW aardig meeprofiteert.

Het op peil houden van het vangnet van de sociale verzekering is juist nu nodig. En wie denkt dat de charitas het maar moet overnemen, weet misschien niet dat de voedselbanken als één van de eersten door de crisis werden getroffen.

Geld aan de bovenkant verdwijnt in spaarpotten of naar het buitenland, vakanties of naar de beurs. En blijkt dan monopoliegeld, dat kan verdampen. Solidariteit is langzaamaan afgebouwd, in de laatste kwart eeuw. In het denken van  veel mensen is de hebzucht ervoor in de plaats gekomen, met reclames op TV met daartussen korte stukjes informatie. De wereld is er niet vrolijker op geworden en de aarde zelf wordt ook door die hebzucht aangetast.

En zo is er een vergelijking door de tijden heen te trekken: eens was de mens slaaf, daarna lijfeigene, vervolgens loonslaaf en uiteindelijk consumptieslaaf in een steeds onleefbaarder woonomgeving. Om nu op zijn plaats gezet te worden in een bankcrisis waar hij op slinkse wijze zijn geld is kwijtgeraakt, door bankdirecteuren die net iets slimmer waren in het hanteren van de ideologie van de markt.

Ooit zei eens iemand tegen duivenverkopers in een tempel: “Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!”

En ik zeg: alleen solidariteit met de aarde en onszelf kan ons redden. Te beginnen vandaag. Mag het dan een stukkie sneller in den Haag ?