Nieuwsbrief RoSA! Untitled 1


triest Rotterdam
Nieuwsbrief 12
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 maart 2011

mail@rosarotterdam.nl


Als de laatste Pool naar huis is, staat Nederland stil

polenvlagJurriën Koops, 23-02-2011

In 2040 zijn hier 500 duizend arbeidsmigranten, en ze zijn allemaal nodig

‘Uitgebuit en uitgezet’, twitterde Henk van der Kolk vorige week. De voorzitter van FNV Bondgenoten reageerde daarmee op de ferme taal van Henk Kamp over werkloze Polen in ons land. Een treffende tweet die bondig aangaf wat er mis is met het voorgenomen beleid van het kabinet.

Je zult maar als Pool besloten hebben om in Nederland te komen werken. Je hebt 1.000 kilometer gereisd en bent in Den Haag beland. Ongelukkerwijs ben je werkzaam bij een malafide tuinder of uitzender. Je werkt 60 uur per week voor minder dan het wettelijk minimum loon. Je betaalt een schandalig hoge prijs voor beroerde huisvesting die je met tien lotgenoten moet delen. Met hetzelfde gemak verlies je baan en bed en sta je vier weken later op straat in datzelfde Den Haag. Werkloos en dakloos. Na de uitbuiting volgt dan de uitzetting. En passant word je vervolgens als ongewenste vreemdeling nog wel even gevraagd lokale belastingen te voldoen.

Ambassade
Stank voor dank, moet het gevoel zijn dat het bij de Polen oproept. Terecht dat de Poolse ambassade zich publiekelijk wendde tot de Nederlandse regering. Een uitzonderlijke stap, waartoe de ambassade zich geroepen voelde omdat de belangen van haar landgenoten in het geding zijn. ‘Ze’ worden gezien als de oorzaak van veel problemen. ‘Ze’ pikken onze banen in, leven van de bijstand, veroorzaken overlast en betalen geen belastingen. Hoe verdraaid kan de werkelijkheid worden voorgesteld? Slachtoffers worden daders, excessen worden feiten en beleid wordt hierop afgestemd.

Wethouder Karakus van Rotterdam was de eerste die het in 2009 opperde. Toen werden de werkloze Polen nog op vriendelijke toon verzocht naar hun vaderland terug te keren. De Haagse wethouder Norder gaat experimenteren met uitzetting. En deze week was het de beurt aan minister Kamp. Uitzetting van werkloze Polen wordt beleid was zijn strenge boodschap.

Natuurlijk er zijn problemen in de Haagse binnenstad, net als er lokaal in andere gemeenten soms problemen zijn. Steeds vaker komen arbeidsmigranten op eigen gelegenheid, zonder tussenkomst van een bonafide uitzender, naar Nederland. Ze trekken vooral naar de grote stad en vallen vaak in handen van malafide ondernemers, louche tussenpersonen en huisjesmelkers. Die vormen de oorzaak van de problemen. Als we dan toch uitzetten, zeg ik: alle malafide ondernemers het land uit.

Permanent
Lokale problemen worden ook veroorzaakt omdat gemeenten nog niet doorhebben dat de arbeidsmigrant tijdelijk is, maar de migratie permanent. Onvoldoende wordt de vraag gesteld hoe regionale bedrijvigheid en arbeidsmarkt zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Daardoor is er ten aanzien van arbeidsmigranten geen beleid voor de langere termijn en ontbreekt voldoende goede huisvesting. Veel gemeenten komen vaak pas in actie als er eenmaal Polen in de supermarkt zijn gesignaleerd. Gemeentelijk huisvestingsbeleid is reactief en wordt pas gemaakt als de problemen zijn ontstaan.

Gemeenten moeten zich ervan bewust worden dat de stroom arbeidsmigranten alleen maar groter zal worden. Op dit moment werken er zo’n 100 duizend migranten, voornamelijk Polen, in ons land. De ABU becijferde dat die stroom in 2015 zal aangroeien tot 180 duizend. NIDI presenteerde vorig jaar een onderzoek en verwacht in 2020 275 duizend en in 2040 ruim 500 duizend arbeidsmigranten.

Keihard
Arbeidsmigranten zijn gewoon keihard nodig. Nu en in de toekomst als er flinke tekorten op de arbeidsmarkt worden verwacht. En laten we eerlijk zijn: arbeidsmigranten verrichten werk waarvoor anderen niet te vinden zijn. Dat klinkt hard, maar daarover zou men zich in Den Haag zorgen moeten maken.

De komende maanden staat de ‘sluitende aanpak’ van malafiditeit in de uitzendbranche op de agenda van de Tweede Kamer. De ABU heeft hiervoor voorstellen gedaan. Verplichte registratie, hoge boetes, meer gerichte controles en vrijwaring voor de bonafide uitzendbureaus vormen de kern. Gelukkig hoorden we van minister Kamp in Nieuwsuur op dit punt stevige ambities. Flinke sancties en bedrijfssluiting voor recidivisten. Dat is waar effectief beleid begint. Harde woorden moeten gericht zijn tot malafide ondernemers en niet tot de tienduizenden hardwerkende arbeidsmigranten in ons land. Nog even en ‘ze’ blijven weg, en dan staat Nederland stil.

De auteur is adjunct-directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Volgens hem hebben de overheden niet door dat arbeidsmigratie een permanent verschijnsel is, en dat wij ervan afhankelijk zijn.


 terug ...