Nieuwsbrief RoSA! Untitled 1


triest Rotterdam
Nieuwsbrief 11
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 februari 2011

mail@rosarotterdam.nl


Zo willen gemeenten de werkregeling niet uitvoeren

27-01 2011 | 10:34 | Door: Carolien Stam

Het is nog te vroeg om de verantwoordelijkheid te nemen voor één regeling voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Dat stelt Marco Florijn, wethouder in Leeuwarden en bestuurder van de VNG. Bezuinigingen treffen de bestaande regelingen voor Wwb, Wajong, Wsw en participatiebudget. En cliënten moeten zorgvuldig begeleid worden. ‘Wij willen meer tijd om één regeling goed uit te voeren.’


Onder de huidige regelingen vallen mensen die moeilijk een plaats op de arbeidmarkt kunnen vinden onder verschillende instellingen en regimes. ‘Het is goed deze groep mensen onder één verantwoordelijke te brengen. Wij kunnen bijvoorbeeld goede afspraken met werkgevers maken voor deze doelgroep', aldus Marco Florijn, wethouder Sociale Zaken in Leeuwarden en VNG-bestuurder. ‘Dan hebben we meer tijd nodig om één regeling voor deze doelgroep verantwoord uit te voeren.’

Uitzondering
Florijn overlegt namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de ‘Wet werk naar vermogen’ met het ministerie van SZW. De Wwv is een werktitel voor het samenvoegen van verschillende regelingen voor mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt. Het gaat om de Wajong, de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening. Bij elkaar gaat het om zo’n 600.000 mensen die tot de doelgroep horen. Het idee is om deze regelingen samen te voegen en de uitvoering over te laten aan de gemeenten.

Schotten
Drie problemen rijzen bij de huidige stand van zaken volgens de VNG. Het tempo van de invoering, 1 januari 2012, is te snel. De schotten tussen de regelingen moeten worden geslecht; er blijven nog aparte regelingen bestaan voor Wajongers en Wsw’ers. Hoeveel geld de gemeenten krijgen voor de uitvoering van één regeling is al helemaal niet helder. Wel is duidelijk dat op verschillende, gelieerde, regelingen wordt bezuinigd. Zoals 690 miljoen euro op het participatiebudget, dat gemeenten kunnen gebruiken voor begeleiding.

Interesse
‘Nee, op deze manier willen de gemeenten niet in de uitvoering stappen,’ bevestigt Florijn, die namens de VNG de onderhandelingsdelegatie met het ministerie van SZW aanvoert. Niettemin zijn de gemeenten zijn wel degelijk geïnteresseerd in de uitvoering van één regeling voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Verschillende organisaties voeren diverse regelingen uit, dat is inefficiënt. Wij merken dat het beter is de regie in één hand te hebben. Wij kunnen afspraken maken met uitvoeringsorganisaties en werkgevers om deze doelgroep naar de arbeidsmarkt te begeleiden.’

Verschillend beleid
Het Uitvoeringsbedrijf Werknemersverzekeringen UWV, dat onder meer de Wajong de Werkloosheidswet en de WIA uitvoert, ziet meer in landelijke regelingen: ‘UWV is een landelijke organisatie met veel medische kennis en kennis van de arbeidsmarkt. Wij zien geen heil in de uitvoering van bijvoorbeeld de Wajong door gemeenten, omdat wij vrezen voor een niet eenduidige uitvoering.’ Verschillende gemeenten kunnen verschillend beleid voeren.

Re-integratie
Voor de gemeenten is dat juist een reden om de uitvoering op zich te nemen, zij kunnen anticiperen op de lokale situatie. Florijn: ‘Wij hebben als gemeenten contacten met bedrijven die wij ook inzetten. Daar kunnen we goede afspraken mee maken. We moeten expertise opbouwen met de re-integratie van een complexe doelgroep, maar met een relatief kleine instroom van 10.000 mensen per jaar kunnen we dat rustig opbouwen.’terug ...