Nieuwsbrief RoSA! Untitled 1


triest Rotterdam
Nieuwsbrief 11
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 februari 2011

mail@rosarotterdam.nl


Coolsingel politiek

Donderdag 27 januari was er een raadsvergadering waarin het beleidskader Werk en re-integratie 2011-2014 werd vastgesteld. En zoals bij bjna elk onderwerp in deze tijd moet er meer gedaan worden met minder geld.

De uitkeringen WWB (bijstand) en WIJ (jongeren) zijn in 2009 en 2010 gestegen van 29.000 tot 33.000. De gemiddelde duur in de bijstand is in Rotterdam 8,3 jaar en dat is 3,2 jaar boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd, 45 jaar, is ook hoog, meer dan de helft heeft geen "startkwalificatie" en het aantal eenoudergezinnen en paren in de bijstand is ook hoger dan bij andere gemeenten. Meer dan 50% van het bestand is slecht bemiddelbaar.

Doel van re-integratie is duurzame uitstroom uit de uitkering, naar werk of naar vrijwilligerswerk. Daartoe is er een participatieladder met zes treden (Geïsoleerd (1), sociale contacten buitenshuis (2), deelname georganiseerde activiteiten (3), onbetaald werk (4), betaald werk met ondersteuning (5) en betaald werk (6).

De Rotterdamse politiek gaat er van uit dat actief meedoen in de samenleving in het belang van de klanten van SoZaWe is en in belang van de stad. Iedereen actief en men noemt dit full engagement. De participatie dient minimaal twintig uur per week te zijn. Voor klanten die dit aantoonbaar niet kunnen en oudere klanten boven de 57,5 jaar kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Leefbaar Rotterdam vindt twintig uur te weinig. Een motie om duidelijk te maken welke regels voor vrijstelling gehanteerd worden werds aangenomen tijdens de raadsvergadering.

Verder was er veel kritiek op de re-integratieburo's. Een motie om deze buro's beter te evalueren op kosten en baten werd ook aangenomen.  

 ga terug ...