triest Rotterdam
Nieuwsbrief 10
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

16 januari 2011

mail@rosarotterdam.nl


Verhuizen, let op je uitkering !


Ook al ben je lid van de Cliëntenraad UWV Regio Rijnmond, dan nog moet je bij een uitkering sterk opletten (naam en adres bij de redactie bekend):

Mijn uitkering van de WW eindigde op 21 september. Dus moest ik bij de Regionale Sociale Dienst in Oud-Beijerland een IOAW uitkering aanvragen. Ik moet zeggen, dat ging in Oud-Beijerland vlekkeloos. De ellende begon pas toen ik naar Rotterdam verhuisde.

Verhuizingen schijnen tussen de Regionale Sociale Dienst Oud-Beijerland en de SoZaWe Rotterdam een onoverkomelijk probleem te geven.

Ik meldde mij bij het werkplein Dwarsdijk in Rotterdam om mijn adreswijziging door te geven en gaf aan dat al mijn gegevens in Oud-Beijerland lagen. Een druk op de knop en in dit digitale tijdperk en ze hebben alles netjes op een rij, dacht ik. Niet dus! Ik moest alles weer van voren af aan gaan doen: intake, papieren en bewijzen aantonen enzovoort, enzovoort. Door dit alles kwam ik overigens acht weken zonder geld te zitten. En overigens ondanks de tussenkomst van de vestigingsmanager Dwarsdijk UWV, die ik benaderd heb. Ook hij werd gewoon genegeerd.

Daarna heb ik mijn klacht neergelegd bij de Nationale Ombudsman maar die gaf aan niets te kunnen doen. Omdat de gemeente Rotterdam zelf een ombudsman heeft. Het bureau Nationale Ombudsman schreef mij dat ze alles hadden doorgestuurd. Ik kreeg dan ook vanuit Rotterdam een bericht dat zij alles ontvangen hadden. Maar dat ze door de toestroom van klachten niet konden garanderen dat het een en ander binnen vier weken geregeld zou worden.

Twee maanden na mijn aanvraag kreeg ik tot mijn grote verbazing een brief opgestuurd van de Rotterdamse Ombudsman dat mijn klacht niet meer relevant was, omdat er inmiddels een toekenning van mijn uitkering lag gedateerd 30 november.

Op mijn klacht is er in feite helemaal niet gereageerd. Het ging uiteindelijk niet om mijn uitkering, maar om de tijd die er over gedaan wordt om de betalingen mijn al bestaande uitkering in Rotterdam voort te zetten. Zelfs na tussenkomst van het management van het UWV aan de Dwarsdijk.

Men gaat blijkbaar vanuit het eigen “koninkrijk” gewoon zijn eigen gang op de werkvloer van SoZaWe Rotterdam. Dat ik aangaf dat mijn gegevens allemaal al klaar lagen in Oud-Beijerland was blijkbaar voor (een medewerker van) SoZaWe Rotterdam van geen enkel belang. Eigenlijk gebeurde ditzelfde eigenlijk ook bij de Ombudsman. Er is niet op de eigenlijke klacht gereageerd, er is geen informatie bij mij ingewonnen. En correspondentie werd achter mijn rug om aan anderen verzonden.

En dit alles om een verhuizing.

ga terug ...