triest Rotterdam
Nieuwsbrief 10
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

16 januari 2011

mail@rosarotterdam.nl


De Krom: schuldeisers niet in de wacht zetten


paul de kromStaatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) voelt er niets voor om gemeenten de mogelijkheid te geven om in schuldhulptrajecten schuldeisers tijdelijk in de wacht te zetten. Met dit standpunt botste de VVD-bewindsman donderdag met een meerderheid van de Tweede Kamer tijdens een debat over armoede en schuldhulpverlening.


Regeringspartij CDA en de oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie voelen juist veel voor het instellen van een zogenoemd wettelijk moratorium. Zo zou een periode van rust kunnen worden ingebouwd, waarin schulden niet verder oplopen als wordt gewerkt aan een afbetalingsregeling.

Minnelijk traject
Maar volgens De Krom worden schuldeisers door een moratorium te veel benadeeld. Kleine ondernemers bij wie rekeningen openstaan, zouden in financiële problemen komen als schulden zich opstapelen. Ook kunnen schuldeisers al via de rechter worden gedwongen om mee te werken aan een afbetalingsregeling, terwijl het bij gemeenten juist gaat om een minnelijk traject.

Proefprojecten
De staatssecretaris stelde dat in de hulpverlening niet alleen het doel is dat mensen uit de schulden komen, maar ook dat schuldeisers hun geld krijgen. Hij vroeg de Kamer nu eerst twee proefprojecten af te wachten, die in zijn ogen zullen aantonen dat een moratorium niet nodig is.

Afbetaling
In een project van het ministerie van Justitie worden gemeenten geholpen door bewindvoerders bij het toepassen van wettelijke instrumenten in de schuldhulp. ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega had er onder meer op gewezen dat het vaak lastig is om via de rechter geregeld te krijgen dat schuldeisers meewerken aan een afbetalingsregeling.

Controle
Het tweede project is van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze hebben afgesproken dat bij onbetaalde rekeningen wordt gecontroleerd of iemand bekend is in de schuldhulpverlening. Als dat het geval is, blijkt volgens De Krom uit eerste resultaten dat 95 procent van de schuldeisers afwacht of er een afbetalingsregeling komt en wacht daarmee uit zichzelf al met het innen van schulden.

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zei te aarzelen of ze nu de twee projecten moet afwachten. Volgens haar zou via een proef het moratorium ook snel kunnen worden uitgeprobeerd. Het Kamerdebat over schuldhulpverlening wordt snel vervolgd.

ga terug ...