triest Rotterdam
Nieuwsbrief 10
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

16 januari 2011

mail@rosarotterdam.nl


Schokkende cijfers over koopkracht chronisch zieken


rode rolstoelbron: http:// www.cg-raad.nl

Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren heel veel koopkrachtverlies geleden. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roept het kabinet daarom op om deze groep bij komende bezuinigingen te ontzien.

De CG-Raad heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) gevraagd om de koopkrachtontwikkeling voor huishoudens met hoge zorgkosten tussen 2008 en 2011 in beeld te brengen. De uitkomsten bieden een onthutsend beeld. Veel chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens gaan er tussen 2008 en 2011 honderden euro's per jaar op achteruit. Het koopkrachtverschil tussen chronisch zieken en gehandicapten en huishoudens zonder extra zorgkosten groeit dramatisch.

Enkele voorbeelden
Enkele voorbeelden van huishoudens met een chronische zieke of gehandicapte:
* Een paar in de bijstand heeft in 2011 netto 312 euro minder dan in 2008
* Een alleenstaande met minimumloon 528 euro minder
* Een paar met minimumloon 1272 euro minder
* Een alleenstaande WAO'er 300 euro minder
* Een paar met kinderen met minimumloon 768 euro minder

Voor 65-plussers is het beeld wat diverser. Chronisch zieken zonder aanvullend pensioen gaan er licht op vooruit. Maar paren met een klein aanvullend pensioen gaan er tussen de 120 en 624 euro op achteruit tussen 2008 en 2011.

Oorzaken
De sterke koopkrachtdaling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de fiscale aftrekmogelijkheden voor zorgkosten zijn beperkt. Door de lagere aftrek wordt het verzamelinkomen hoger. Dat leidt weer tot lagere toeslagen, zoals de huurtoeslag, en hogere eigen bijdragen voor bijvoorbeeld de Wmo.

Het onderzoek maakt zonneklaar dat chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens veel meer in koopkracht achteruit gaan dan de rest van Nederland.

De CG-Raad krijgt regelmatig signalen dat de rek eruit is. Chronisch zieken moeten steeds vaker hun spaargeld aanspreken door toenemende zorgkosten of schulden maken.

 ga terug ...