triest Rotterdam
Nieuwsbrief 9
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

22 december 2010

mail@rosarotterdam.nl


Jongerenplatform in oprichting

"Het moet er nu maar eens echt van komen. Rotterdam loopt vaak voorop in nieuwe ontwikkelingen. Als het gaat om de mogelijkheden voor jongeren voor inspraak en participatie en de mogelijkheid voor beleidsmakers om jongeren te consulteren is men in andere steden veel verder. In het kader van ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ kunnen we daarvan nu veel leren en overnemen wat werkt. Uiteraard gaan we daarna lekker eigenwijs en op zijn Rotterdams verder.

Na onderzoek, schrijf- en leeswerk, een projectplan, veel gesprekken, vergaderen en een voorzichtige start afgelopen zomer wordt het tijd dat het platform nu echt gestalte gaat krijgen. Dat wil zeggen dat het platform in de komende weken van start gaat onder de werktitel “Space 4U”. De jongeren zullen zelf bepalen hoe de definitieve naam gaat worden en met welke onderwerpen ze zich gaan bezighouden. Uiteraard zal de gemeente ook onderwerpen aandragen.

Het jongerenplatform zal worden ondersteund door het Basisberaad Rotterdam, gevestigd op de Westblaak 5a, 5e etage. Het wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Het is wenselijk dat het platform zijn eigen plek krijgt, voor en door jongeren, maar jongerenparticipatie is van zo’n groot belang dat we daar niet op wachten.

Het platform is bedoeld voor jongeren uit de bijzondere jongerenhuisvesting. Niet alle jongeren die daar wonen zijn zwerfjongere of zwervend geweest. Het platform is uiteraard toegankelijk voor zwerfjongeren, maar de doelgroep waar het platform zich op gaat richten is breder. Jongeren uit de bijzondere jongerenhuisvesting kunnen daar om nogal wat redenen verblijven. Wat hen bindt is het feit dat ze begeleiding krijgen en wonen in een pand of huisje, behorende bij een van de instellingen in Rotterdam.

Jongeren die belangstelling hebben, kunnen langskomen of bellen met het Basisberaad. Dat geldt ook voor studenten of stagiaires die willen helpen met de begeleiding van het Jongerenplatform. Daarnaast wordt de komende weken contact gelegd (of opgepakt) met de instellingen. In het volgende nummer van Denkraam wordt verder ingegaan op het Jongerenplatform, dat dan niet meer in oprichting is. De installatie van het platform zal niet ongemerkt blijven in de stad.

Jongerenplatform Space 4U
Zorgbelang afdeling Basisberaad
Westblaak 5a
3012 CK Rotterdam
Tel: 010-4665962
 
Mail: basisberaad@zorgbelang-zuidholland.nl

 

terug