triest Rotterdam
Nieuwsbrief 7
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

1 november 2010

mail@rosarotterdam.nlCliëntenraden over bezuinigingen


civil society

Bij de vergadering van de Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland (SPOC-ZH) van afgelopen donderdagochtend 28 oktober kwamen de bezuinigingen  van de Gemeenten in Zuid-Holland aan de orde, zoals die nu reeds bekend zijn.

In de Drechtsteden zullen die bezuinigingen vooral gaan plaatsvinden op de bijzondere bijstand, de WMO en de kinderopvang. Er wordt een noodfonds gecreëerd, waarvoor de criteria nog besproken moeten worden.

In Maassluis ligt de nadruk op de bezuinigingen bij de bijzondere bijstand en de WMO.

In Rotterdam komen er radicale stopzettingen van subsidies met gevolgen voor de culturele sector en sluitingen van buurthuizen. De toeslag voor chronisch zieken wordt afgeschaft. De bezuinigingen op investeringskosten in woningen gaan door, met als argument dat het peil hiervan nu gelijk gaat worden aan die van de andere vier grote steden. De vrijwilligersvergoeding vanuit de gemeente gaat verdwijnen. De OK-bank (onbenutte kwaliteiten) zal die nu zelf moeten gaan vergoeden. De 47 miljoen korting over 2010 kan niet uitgevoerd worden omdat er nu reeds een tekort is op het inkomensdeel, dat wettelijk door de landelijke overheid is vastgesteld. De 90 miljoen bezuiniging op de reïntegratie in 2011 wordt opgevangen door het stoppen van trajecten, zoals work first. Er zijn in 2011 ook geen fondsen voor trajecten meer voor boven 57,5 jarigen. Alleen als je het zelf aanvraagt krijg je nog een traject.

In Alphen aan de Rijn wordt er drastisch bezuinigd. De uitkeringen blijven zoveel mogelijk buit schot en de cliëntenraad wordt vantevoren op de hoogte gesteld.

In Ridderkerk zal de langdurigheidstoeslag niet meer gelden tot 120%, maar tot 100%. De cliëntenraad gaat pleiten voor 105% of in ieder geval boven de 100%, omdat er anders ongewilde uitkeringstechnische problemen gaan optreden. Verder gaat er op de WMO bezuinigd worden.

In Delft zijn er na de verkiezingen nog geen vergaderingen met de wethoudster geweest. Dit is niet bevorderlijk voor het functionere van de cliëntenraad. Zeker nu er nieuwe mensen benoemd worden in de cliëntenraad die nauwelijks enige achtegrond hebben.

In Spijkenisse wordt er niet bezuinigd op het nieuwe centrumplan, maar wel op het inkomensbeleid.

Den Haag zet de focus op de armoedebestrijding bij kinderen. Bij de fondsen worden de criteria veranderd of ze worden opgeheven. De langdurigheidstoeslag wordt naar beneden bijgesteld. De WMO wordt aangepast. Het woord 'civil society' wordt gebruikt om meer verantwoordelijkheid van de burger te verwachten. Wijkcentra en buurtcentra worden gesloten. Professionals noodzakelijk voor begeleiding van vrijwilligers worden ontslagen. Vrijwilligerswerk gaat verplicht worden, de sanctie is korting op de uitkering.

Alles bij elkaar een somber beeld van wat de Gemeenten met hun burgers met het minste inkomen over hebben.

Hans Goosen.

terug ...