Nieuwsbrief RoSA! Untitled 1


triest Rotterdam
Nieuwsbrief 5
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

5 oktober 2010

mail@rosarotterdam.nlWerelddag van Verzet tegen Extreme armoede


stip op de horizon

Historie 17 oktober 1987

In 1956 wordt de priester Joseph Wresinski (1917 -1988) benoemd in het daklozenkamp van Noisy-le-Grand, nabij Parijs. Bij zijn aankomst dacht hij met een schok terug aan zijn eigen jeugd in armoede. Op dat ogenblik doet hij de belofte dat hij ‘zijn mensen’ zal brengen  naar alle instellingen waar nagedacht en beslist wordt over de toekomst van de mens: het Elysée, het Vaticaan, de Verenigde Naties.

In 1957 geeft Joseph Wresinski impuls aan het ontstaan van een Beweging met de armsten: de Vierde Wereld Beweging. Joseph Wresinski wilde door middel van de Vierde Wereld Beweging een verbond tot stand brengen tussen de armsten en mensen die het beter hebben en met personen die beleidsverantwoordelijkheid dragen.

Vijftien jaar later, op 17 oktober 1987, waren op de oproep van Joseph Wresinski honderdduizend mensen samengekomen op het Trocaderplein in Parijs. Het plein waar in 1948 de Universele Verklaring  van de Rechten van de Mens werd ondertekend.

Mensen van allerlei gezindten en overtuigingen, mensen die in grote armoede leven en mensen die het gezag vertegenwoordigen op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Om eer te getuigen aan de slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld werd er een Gedenksteen onthuld, waarop gegraveerd staat:

‘Op 17 oktober 1987 zijn verdedigers van de Rechten van de Mens en Burgerlijke Vrijheden uit alle landen op dit plein samengekomen. Zij hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, onwetendheid en geweld. Zij hebben hun overtuiging uitgesproken dat uiterste armoede geen noodlot is. Zij hebben zich solidair verklaard met allen die waar ook ter wereld, een gevecht leveren om uiterste armoede te beëindigen.’

‘Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons aaneen te sluiten om die rechten te doen eerbiedigen’. (Joseph Wresinski)

Uitroep Werelddag tegen Armoede op 17 oktober door DE
Verenigde Naties in 1992


Voormalig secretaris-generaal van de UNO, de heer Javier Perez de Cuellar  deed op 17 oktober 1992 in naam van een groep Internationale prominenten, verenigd in het Comité voor de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, een oproep voor de erkenning van 17 oktober.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 22 december 1992 riep 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet tegen Extreme armoede. Bij de keuze van deze datum werd teruggegaan naar de samenkomst op het Mensenrechtenplein te Parijs op 17 oktober 1987, toen de Gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld.

Secretaris-Generaal Javier Perez de Cuellar bracht in 1989 een getuigenis uit bij de gedenksteen in Parijs. Een belangrijke zin van zijn getuigenis was: “Ik geloof dat we de wereld ertoe moeten aanzetten om zich te buigen over het probleem van de armoede, waar miljoenen mensen zwaar onder lijden. De mensen hebben het nodig door de Internationale gemeenschap geholpen te worden.’

In steeds meer landen en op tal van plaatsen komen op 17 oktober mensen bijeen om kenbaar te maken dat ze weigeren armoede nog langer te aanvaarden. Op sommige plaatsen komt men zelfs op de zeventiende van elke maand bijeen. Jaarlijks organiseert de Internationale Beweging ATD De Vierde Wereld (opgericht in 1957 door Joseph Wresinski) in tal van plaatsen in Frankrijk, België en Nederland manifestaties op 17 oktober in samenwerking met plaatselijke organisaties.

Meer informatie over ATD De Vierde Wereld: www.atd-vierdewereld.nl

De Rotterdamse Sociale Alliantie heeft in 2007 (oprichtingsjaar RoSA) in samenwerking met instellingen en organisaties een manifestatie in het deelgemeente Centrum van Rotterdam georganiseerd.

In 2008 heeft RoSA in samenwerking met SVOR en andere netwerkorganisaties een conferentie georganiseerd over dak- en thuisloze opvang voor jongeren naar aanleiding van het rapport ‘Vinden en Binden’. De aanwezige jongeren op deze conferentie vroegen of er op 17 oktober in het kader van het jongerenjaar 2009 RoSA ook iets voor hen wilden organiseren.

RoSA is deze belofte nagekomen en heeft in samenwerking met jongeren en jongerenorganisaties op de Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober 2009 een programma een gevarieerd en drukbezocht programma aangeboden. In de Heuvel was er voor 130 bezoekers toneel, rap, film, gedichten op het open podium en dans. Voorafgegaan door een maaltijd waar 100 mensen gebruik van hebben gemaakt.


terug ...