triest Rotterdam
Nieuwsbrief
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

27 september 2010

mail@rosarotterdam.nlWat heeft u ervaren van de de nieuwe wajong regeling


Donner

Vanaf dit jaar moeten jonggehandicapten met een wajong uitkering zich maximaal inspannen om aan de slag te komen. Als u een Wajong-uitkering heeft of iemand in uw omgeving kent die een dergelijke uitkering heeft dan is de cliëntenraad UWV district Rijnmond erin geïnteresseerd in wat dat voor u of die kennis van u heeft betekend. Bijgesloten een persbericht van RTL nieuws van vorig jaar.                                                                           Piet Hein DonnerStuur uw ervaringen naar mail@rosarotterdam.nl en wij zorgen ervoor dat het bij de cliëntenraad UWV terecht komt. bij voorbaat dank.

rtl nieuws 22-9-2010

NIEUWE WAJONG-REGELING VANAF 2010

Vanaf 2010 die nog voor een deel kunnen werken, zich maximaal inspannen om aan de slag te komen.

Kabinet
Dat is de kern van een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken, waar het kabinet naar verwachting vandaag mee akkoord gaat.

75%
Het inkomen dat de zogenoemde Wajongers met hun baan verdienen, wordt aangevuld tot 75% van het minimumloon. In de 'Wajong werkregeling' wordt vooral gekeken naar wat mensen nog wel kunnen en welke steun ze daarbij nodig hebben

Onacceptabel
Woensdag lekte al uit dat Donner er vooralsnog van afziet om het inkomen van niet volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten aan te vullen tot maar 70% van het minimumloon. Voor de PvdA was die maatregel niet acceptabel.

Tweemaal gekeurd
Een Wajonger wordt nu op z'n 18de gekeurd. Als hij arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvangt hij in principe voor de rest van zijn leven een uitkering van 75% van het minimumloon. Voor de huidige Wajongers verandert in het voorstel van Donner niets. Maar na 2010 worden nieuwe gevallen, voor zover ze niet volledig arbeidsongeschikt zijn, tweemaal gekeurd: op hun 18de en hun 27ste.

Werkgevers
Jonggehandicapten die nog kunnen werken (naar schatting 70% van het totaal) moeten aan de slag of een opleiding volgen. Zij krijgen begeleiding bij het zoeken naar werk. Het kabinet wil met werkgevers afspraken maken over het scheppen van banen voor deze groep. Ook gaat het kabinet het voor bedrijven makkelijker maken een Wajonger in dienst te nemen.

Stimulans
Een Wajonger die 20% van het minimumloon zelf verdient, krijgt zijn uitkering aangevuld tot 75 procent. Wie meer verdient dan 20 procent van het minimumloon, mag de helft van het meerdere houden, tot een maximum van 100% van het minimumloon. Hierdoor worden jonggehandicapten gestimuleerd om zoveel mogelijk te werken.

Verdere informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken.

 

terug ...